diumenge, 6 de febrer de 2011

CONVERSAR.

PROPOSTA D'ACTIVITAT AMB PODCAST:

Aquesta segona activitat té un doble objectiu: d'una banda, pretén emprar les TIC com a recurs per a l'ensenyament de la llengua catalana; i d'altra banda, pretén continuar treballant els continguts de programats per al nivell C1 de l'EOI. És per això que he intentat encastar la tipologia de les activitats requerides al curs LLENTIC dins els continguts ja programats des de fa temps. 

Aquesta vegada, es tracta que els alumnes mantenguin una conversa temàtica entorn de temes sociolingüístics. Conceptes com la diglòssia, el bilingüisme, la unitat de la llengua o la substitució lingüística ja han estat treballats en altres nivells inferiors. Però en durant aquest curs escolar també han anat sortint com a continguts transversals, de manera que els alumnes ja han n'han assolit un domini elevat.

INSTRUCCIONS PER ALS ALUMNES:
- Llegiu els dos textos que teniu fotocopiats.
- A continuació dels textos hi ha una sèrie de preguntes que heu de respondre entre tots. Són preguntes orientatives, de manera que, a partir d'elles, heu de debatre les qüestions de sociolingüística que hem treballat al tema.

OBJECTIUS:
- Identificar els usos diglòssics, conèixer-ne les causes, i valorar-ne les conseqüències.
- Reflexionar sobre algunes normes d'ús lingüístic de la nostra comunitat lingüística.
- Participar en un debat en un registre formal.
- Practicar i millorar l'expressió d'opinions sobre temes lingüístics en una conversa.

CONTINGUTS:
- Bilingüisme, diglòssia i lleialtat lingüística.
- Pràctiques lingüístiques habituals a l'entorn que ens envolta.
- La ironia com a recurs literari.

METODOLOGIA:
Per fer aquesta activitat hauríem d'emprar dos espais diferents. Dins l'aula en què feim les classes habitualment, hi faríem la lectura dels textos. Després, a l'aula multimèdia, emprant l'equipament informàtic, hi faríem la part de debat. En primer lloc, els alumnes haurien d'exposar el seu parer de manera ordenada (amb un temps màxim de dos minuts). En segon lloc, passaríem a la part de rèplica i debat, molt més lliure que la part d'exposició personal. El professor és qui ha d'anar guiant la conversa en funció dels temes que li interessa tractar. També és qui ha de vigilar que tots els alumnes intervenguin i que hi facin en igualtat de condicions.

Aquí teniu el document pdf amb les activitats proposades. 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada