divendres, 4 de febrer de 2011

PARLAR (3)

REFLEXIÓ SOBRE L'ACTIVITAT:

Com l'altra activitat, aquesta ha estat prou engrescadora. Altres vegades ja he apuntat que la pràctica oral és un fet cabdal per aprendre llengües, i més en una escola d'idiomes. Però vull insistir-hi perquè, a banda de produir oralment, també és important analitzar com es fa. Precisament, aquesta activitat ha servit per això, per practicar la capacitat de síntesi oralment, per practicar la comprensió lectora i, a més, per fer autoanàlisi (veure què hem fet bé i què cal millorar).

L'ús de les TIC permet sortir de la rutina de l'ensenyament tradicional, i això sempre és positiu, tant per al professor com per a l'alumnat. L'únic emperò que puc posar-hi és que els alumnes són reticents a mostrar la cara per internet, per això la solució ha estat enfocar altres elements de l'aula mentre parlaven.

Una vegada superat aquest petit entrebanc, puc concluore assegurant que el resultat ha estat novament molt positiu.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada