divendres, 28 de gener de 2011

LLEGIR. MAPES CONCEPTUALS AMB BUBBL.US (3)

REFLEXIÓ SOBRE L'ACTIVITAT REALITZADA AMB BUBBL.US:

Ja que a la unitat que treballam hi havia un apartat de composició de textos en què els alumnes havien de reconèixer i sintetitzar el contingut de la introducció del PLC, he decidit emprar l'aplicació bubbl.us. Amb la utilitació del programa hem dut a terme una triple tasca: integrar les TIC a  l'ensenyament, aprendre a sintetitzar la idea més importat d'un paràgraf i, el més important, mostrar als alumnes de quines eines disposa en línia per realitzar mapes conceptuals.

L'activitat ha estat entretinguda i amena, ja que ha permès sortir de la monotonia de l'aula. I pel que fa als resultats, he de dir que han estat totalment positius. Usar bubbl.us ha motivat els alumnes en una tasca (la de sintetitzar idees) que sovint no és gaire engrescadora.

dijous, 27 de gener de 2011

LLEGIR. MAPES CONCEPTUALS AMB BUBBL.US (2)

Aquí hi ha una selecció de tres resultats dels alumnes. I demà... la reflexió de l'activitat!

LLEGIR. MAPES CONCEPTUALS AMB BUBBL.US

La programació del curs de llengua catalana per enguany estableix que l’ensenyament a les escoles oficials d’idiomes es farà a través de tasques, integrant els diversos usos de lingüístics dins situacions els més reals possibles. A partir de la presentació de textos reals, es van inserint els continguts curriculars.

Per això, l’objectiu de la unitat 3, en què treballam actualment, consisteix a crear un programa d’intercanvi de material (CD, llibres, DVD...) entre els alumnes de l’escola d’idiomes.

La programació del Departament també estableix que s’ha de fer ús dels recursos informàtics del centre. Per això s’ha volgut aprofitar l’aplicació en línia bubbl.us per dur a terme una sessió a l’aula Xarxipèlag2, que l’EOI comparteix amb l’institut.

Tot seguit us presentam la proposta d’activitat feta amb el grup d’alumnes, a partir d’un text explicatiu, el PLC.

INSTRUCCIONS PER ALS ALUMNES:
-          Llegiu la introducció del PLC que teniu al full 10 de la unitat 3
-          En parelles, feis les activitats 1 i 2, que repassen el tema de la majúscula i la minúscula. Corregirem aquests dos exercicis entre tots a la pissarra.
-          Acvitat 3: Feis un mapa conceptual del contingut de cada paràgraf de la introducció del PLC emprant l’aplicació bubbl.us. El professor us ensenyarà com funciona el programa.
-          Enviau el resultat de la vostra activitat al correu electrònic que el professor us ha apuntat a la pissarra.

PROGRAMACIÓ:
La sessió durarà dues hores, aproximadament.

-          10 minuts: presentació de la sessió d’avui
-          10 minuts: lectura text.
-          20 minuts: realització activitats 1 i 2.
-          10 minuts: correcció i explicació del professor:
-          10 minuts: com funciona bubbl.us?
-          30 minuts: activitat 3 amb bubbl.us
-          20 minuts: en parelles, activitats 4, 5 i 6
-          10 minuts: correcció activitats 4, 5 i 6

OBJECTIUS:
-          Aprendre alguns conceptes sociolingüístics, com bilingüisme i diglòssia.
-          Conèixer i usar correctament les normes de majúscula i minúscula en documents oficials, documents acreditatius i parts genèriques dels documents.
-          Reconèixer l’estructura en paràgrafs d’un text explicatiu.
-          Practicar la síntesi de continguts amb mapes de conceptes.
-          Usar correctament terminologia pròpia del llenguatge administratiu.

CONTINGUTS:
-          bilingüisme i diglòssia
-          Majúscula i minúscula en documents
-          El paràgraf com a unitat vertebradora del text
-          Terminologia pròpia del llenguatge administratiu: en data / amb data

ACTUALITZACIÓ:
Aquí teniu el full en pdf de l'activitat que hem fet a classe.

dilluns, 24 de gener de 2011

LA DIGESTIÓ DELS ALIMENTS AMB BUBBLE.US

Aquí teniu el primer mapa conceptual que he fet amb l'aplicació bubbl.us. Teniu en compte que és un mapa conceptual creat a partir d'un text explicatiu, de coneixement del medi, adreçat a alumnes de primària.

dissabte, 22 de gener de 2011

FLOR DE BALADRE AMB WORDLE

Aquesta és la primera prova que faig  amb wordle... a veure si la l'encertam.

PROPOSTA DE TREBALL AMB wordlee:

L'aplicació wordle permet crear núvols de mots a partir d'una sèrie de paraules que, prèviament, hem hagut de seleccionar. En aquest cas, a partir d'una cançó hem triat les paraules que rimaven. A continuació, les hem introduïdes a l'aplicació i n'hem modificat la tipografia, el color i la disposició textual, tenint en compte que la cançó remetia a l'estiu.

Una proposta d'activitat per realitzar a l'aula seria una pluja d'idees al voltant d'un determinat concepte. Per exemple, sempre resulta difícil triar un tema per realitzat un debat per tal de practicar l'expressió oral. Mitjançant el wordle, l'alumnat prodria presentar possibles temes dels quals parlar a classe.
Una altra forma d'aplicar el wordle, també dins la pràctica de l'expressió oral, és que els alumnes, un cop finalitzada l'exposició, creïn un núvol d'idees que contengui els conceptes més importants que han sortit en el debat, tot destacant els que ha vertebrat el discurs dels alumnes que hi han intervingut. D'aquesta manera, es practica la comprensió auditiva lligada a la pràctica de la síntesi.


Wordle: Flor de baladre

dimecres, 19 de gener de 2011

LA INTEGRACIÓ DE LES TIC A L'ÀREA DE LLENGUA

Aquí teniu el blog que he creat per al curs L'àrea de llengua i les TIC.

Ja sabem que Internet, cada vegada més present en el nostre món, és una eina amb un enorme potencial. D'aquesta manera, ja no es pot concebre l'ensenyament sense l'aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació. El potencial d'aquesta eina és infinit, per això els professors hem d'aprofitar-lo per intentar adequar la tasca docent a les exigències d'una societat canviant.

L'atractiu d'aquesta eina rau en què totes les parts de la docència -alumnes i professors- se senten implicades en el procés d'aprenentatge. A més, permet que puguem oferir els coneixements als alumnes d'una manera més eficaç i ràpida.

Benvinguts a aprenllenguacatalana.blogspot.com!