dijous, 27 de gener de 2011

LLEGIR. MAPES CONCEPTUALS AMB BUBBL.US

La programació del curs de llengua catalana per enguany estableix que l’ensenyament a les escoles oficials d’idiomes es farà a través de tasques, integrant els diversos usos de lingüístics dins situacions els més reals possibles. A partir de la presentació de textos reals, es van inserint els continguts curriculars.

Per això, l’objectiu de la unitat 3, en què treballam actualment, consisteix a crear un programa d’intercanvi de material (CD, llibres, DVD...) entre els alumnes de l’escola d’idiomes.

La programació del Departament també estableix que s’ha de fer ús dels recursos informàtics del centre. Per això s’ha volgut aprofitar l’aplicació en línia bubbl.us per dur a terme una sessió a l’aula Xarxipèlag2, que l’EOI comparteix amb l’institut.

Tot seguit us presentam la proposta d’activitat feta amb el grup d’alumnes, a partir d’un text explicatiu, el PLC.

INSTRUCCIONS PER ALS ALUMNES:
-          Llegiu la introducció del PLC que teniu al full 10 de la unitat 3
-          En parelles, feis les activitats 1 i 2, que repassen el tema de la majúscula i la minúscula. Corregirem aquests dos exercicis entre tots a la pissarra.
-          Acvitat 3: Feis un mapa conceptual del contingut de cada paràgraf de la introducció del PLC emprant l’aplicació bubbl.us. El professor us ensenyarà com funciona el programa.
-          Enviau el resultat de la vostra activitat al correu electrònic que el professor us ha apuntat a la pissarra.

PROGRAMACIÓ:
La sessió durarà dues hores, aproximadament.

-          10 minuts: presentació de la sessió d’avui
-          10 minuts: lectura text.
-          20 minuts: realització activitats 1 i 2.
-          10 minuts: correcció i explicació del professor:
-          10 minuts: com funciona bubbl.us?
-          30 minuts: activitat 3 amb bubbl.us
-          20 minuts: en parelles, activitats 4, 5 i 6
-          10 minuts: correcció activitats 4, 5 i 6

OBJECTIUS:
-          Aprendre alguns conceptes sociolingüístics, com bilingüisme i diglòssia.
-          Conèixer i usar correctament les normes de majúscula i minúscula en documents oficials, documents acreditatius i parts genèriques dels documents.
-          Reconèixer l’estructura en paràgrafs d’un text explicatiu.
-          Practicar la síntesi de continguts amb mapes de conceptes.
-          Usar correctament terminologia pròpia del llenguatge administratiu.

CONTINGUTS:
-          bilingüisme i diglòssia
-          Majúscula i minúscula en documents
-          El paràgraf com a unitat vertebradora del text
-          Terminologia pròpia del llenguatge administratiu: en data / amb data

ACTUALITZACIÓ:
Aquí teniu el full en pdf de l'activitat que hem fet a classe.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada